กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กและคนชรา ณ สถานสงเคราะห์วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 / 2553
 

จากนโยบายของทางทีมงาน HostCz.Com ที่ทางทีมงานเรา จะทำการนำรายได้ส่วนหนึ่งหลักหักค่า
ใช้จ่ายเพื่อนำมาทำกิจกรรมการกุศล ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ด้อย
โอกาศ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่ง ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

จึงได้เกิดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ เด็กและคนชรา ณ สถานสงเคราะห์ วังทอง จ.พิษณุโลก
ครั้งที่ 1 / 2553 ขึ้น โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ได้แก่ zone-it.com , hoteljob.in.th ,
donate.in.th โดยกิจกรรมครั้งนี้ เราจะเดินทางไปในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เพื่อทำการ
เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่บรรดา เด็กๆและคนชรา ได้อิ่มท้องกันจำนวน 1 มื้อ

โดยปัจจุบัน(5 พฤษภาคม พ.ศ. 2553) สถานสงเคราะห์วังทอง มีทั้งเด็ก คนชราที่ถูกลูกทอดทิ้ง และผู้ที่
ไร้ที่พึ่งพา อยู่จำนวน 463 คน ใช้งบประมาณในกิจกรรมครั้งนี้ กว่า 10,000 บาท ซึ่งหากท่านใดที่ต้องการ
เข้าร่วมหรือสมทบทุนเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้ และหากยอดเงินที่
ใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ขาดหรือเหลืออย่างไร ก็จะนำไปสมทบทุนในการจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป...

 


รายละเอียดสถานสงเคราะห์วังทอง
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=104418

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ สถานสงเคราะห์ วังทอง จ.พิษณุโลก
เวลา 09.30 - 14.00 น.

รายละเอียดสถานสงเคราะห์วังทอง
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=104418

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ สถานสงเคราะห์ วังทอง จ.พิษณุโลก
เวลา

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ / อีเมล์ /แจ้งโอนเงิน
มือถือ : 08-7574-7372 (อนุรักษ์)
MSN : hostcz(at)hotmail.com

 

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการในครั้งที่ #1

HostCz.com : 2,000 บาท
Zone-it.com และ สมาชิกเว็บ : 2,900 บาท
Hoteljob.in.th และ เพื่อน : 1,700 บาท
Donate.in.th : 5,000 บาท
Iamsanya.com : 500 บาท
คุณ คัมภีร์ ฐานโชติ : 1,000 บาท
คุณ สรัญพร เผ่าสวัสดิ์ : 420 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม : 200
คุณ พัฒนพงศ์ เชื้อทอง : 500 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม : 200
หอพักบุณยรัตน์ ภัทรพล : 200

รวมเป็นเงิน 14,620 บาท (อัพเดท ณ วันที่ 16/05/2553)
คงเหลือ 3,200 บาท

ร่วมสมทบทุนโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันครั้งที่ 1 กับทางเรา

ชื่อบัญชี นาย อนุรักษ์ เปี่ยมจาด

ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์
เลขบัญชี : 771-0-02866-8

ธ.กสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
เลขบัญชี : 554-2-04057-4

ธ.กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
เลขบัญชี : 857-0-10624-6

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเทสโก้โลตัส พิษณุโลก
เลขบัญชี : 939-2-07007-4

 
ภาพกิจกรรมเพียงบางส่วน
 
 
 
 
 
 
 

Download ภาพอื่นๆ ทั้งหมด